Affiliated University:

 

 

Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth

Vidyapeeth Road, Varanasi, Uttar Pradesh -221002

Phone: 0542-222 2689

Vice Chancellor Dr Prithvish Nag
Registrar Dr Sahab Lal Maurya