Affiliated University:

 

 

Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth

Vidyapeeth Road, Varanasi, Uttar Pradesh -221002

http://www.mgkvp.ac.in/

Phone: 0542-222 2689

Vice Chancellor Prof. T.N. Singh
Registrar Dr. Sahab Lal Maurya