Teaching Faculty List

Teaching Faculty List

Prof.(Dr.) Madhukar Rai

MBBS, MD in General Medicine, DM in Endocrinology
Dr-Vk-dixit

Prof.(Dr.) S K Singh

MBBS, MD, DM (Senior Endocrinologist)
Dr-Sk-Singh

Prof.(Dr.) V K Dixit

MBBS, MD, DM (Senior Gastroenterologist)
Dr-Amit-Rastogi

Prof.(Dr.) Amit Rastogi

MS (Orthopaedics) Ex. Professor Orthopaedics IMS, BHU

Dr. Ajay Kumar Pandey

MBBS, MD in General Medicine, DM
Sr. Cardiologist
dr.-s.c-goel

Prof.(Dr.) S. C. Goel

MS (Orthopaedics), FAMS, FICS, Ex. Prof. & HOD of Orthopaedics IMS, BHU
Dr-Rana-Gopal-Singh-Nephrologist

Prof.(Dr.) Rana Gopal Singh

MBBS, MD, DM
Ex. HOD (General Medicine) & Director of, IMS ,BHU
Sr.Consultant (Nephrology)
Dr.-S.-K.-Saraf-Orthosurgeon.jpg

Prof.(Dr.) S. K. Saraf

MS (Orthopaedics), MNAMS, FICS
Ex. Prof. & HOD of Orthopaedics IMS,BHU
Sr. Consultant
Prof-Dr-G-N-Srivastava

Prof (Dr.) G N Srivastava

MBBS, MD, Ph.D (Ex. Prof. & HOD of TB & RD), IMS, BHU
Sr. Consultant
Prof-Dr-Pradeep-Jain

Prof.(Dr) Pradeep Jain

MBBS, MS, Gen. Surgery, MCH (Plastic Surgery)
Sr. Consultant
Prof-Dr-Om-Prakash-Maurya

Prof.(Dr) Om Prakash Maurya

MS ( Ophthalmology), FICS
Ex. Prof. & HOD Of Ophthalmology, IMS, BHU
Sr. Consultant

Prof.(Dr.) Madhu Jain

MBBS, MS (OBGY)
Ex. Prof. & HOD of OBGY, IMS, BHU Sr. Consultant (Obs & gynae)
dr-op-mishra

Prof.(Dr.) O. P. Mishra

MBBS, MD, FIAP, FAMS (Pediatrician)
Ex. Prof. & HOD of Pediatrics, IMS, BHU
Sr. Consultant
Dr.-Saurabh-Agarwal-General-Surgery

Prof.(Dr.) Saurabh Agrawal

MBBS, MS, FAGE, Advance Laparoscopic & Endoscopic Consultant
HOD Of General Surgery
dr-mi-siddqui

Prof.(Dr.) M. S. I. Siddiqui

MBBS, MD (General Medicine), PGCDM
HOD Of General Medicine
Dr-Shrawin-Singh

Prof.(Dr.) Shrawin Singh

MBBS, M.S. (ENT)
Sr. Consultant
Head of department (ENT)
12

Dr. Harendra Ojha

Cardiac Surgeon (MBBS, MS, MCH, (CVTS)
Sr. Cardiac Surgeon
Dr.-Garima-Rai-Eye-dpt

Prof.(Dr.) Garima Rai

MBBS, MS (Fellow in Glaucoma) Ophthalmologist (Eye)
Sr. Consultant
dr-lavnaya

Dr. Lavanya Anuranjani

(MBBS, MS) Gynecologist
Consultant (OBGY)
Dr-Neeraj-Sharma-Neuro-surgeon

Dr. Neeraj Sharma

MBBS, MS, MCH (Neuro Surgery)
Neuro Surgeon
Consultant
Dr.-Rashmi-Singh-dermatologist-and-cosmetologist

Dr. Rashmi Singh

MBBS, MD, (Dermatology, Venereology & Leprosy)
Dermatologist
dr-alok-ojha

Dr. Alok Ojha

MS, Gen. Surgery MCh, DNB (Neurosurgery)
Sr. Neuro Surgeon
dr-sanjeev-sjarma

Dr. Sanjeev Sharma

MS, Gen. Surgery, MCh (Plastic Surgery)
Sr. Plastic Surgeon
dr-aditya-narayan

Dr. Aditya Narayan Choudhary

MBBS, M.S. M.Ch. (Plastic Surgery)
Plastic Surgeon
Dr-Vishal-dental-dpt.jpg

Prof.(Dr.) Vishal Singh

BDS, MDS (Prosthodontics)
Dr.Ravi-dental-dpt

Dr. Ravi

BDS, MDS (Maxillofacial Surgery)
Dr-Yogesh-Gaur

Dr. Yogesh Kumar Gaur

MBBS, MD DNB (Nephrology)
Consultant (Nephrologist)

Dr. Harmohan Saho

MBBS, MD, DM (Neuro Medicine)
Consultant (Neuro Medicine)

Dr. Abhishek Das

MDS (Maxillofacial Surgery)
Consultant (Oral Oncologist)
drvibha

Dr. Vibha Mishra

MBBS, DGO, DNB
(Obstetrics and Gynecology)
Consultant
WhatsApp Image 2024-07-01 at 17.45.46

Dr. Nilesh Kumar Rai

MBBS, MD, DM (Gastroenterology)
Dr.-Parul-Raj-Agrawal

Dr. Parul Raj

MPT, Ph.D., FAGE

General Medicine

S.NoNameDesignation

1

2

3

Prof.(Dr.) S K Singh

Dr. Madhukar Rai

Dr. M.S.I. Siddiqui

Professor

Professor

Professor

   
4Dr. Nikhil Sinha Professor
5Dr. Ashutosh MishraAssociate Professor

6

7

8

Dr. Pallavi Mishra

Dr. Rahul K Mangalam

Dr. Vinay K Singh

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

9

10

11

12

Dr. Haramohan Sahoo

Dr. Faraz Ahmed

Dr. Amit Asthana

Dr. Nilesh Rai

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

13Dr. Yogesh GaurAssistant Professor
14Dr. Kumar BhaskarAssistant Professor
15Dr. Shobit AgrawalAssistant Professor
16Dr. AvnishAssistant Professor
17Dr. Jothilakshmi VAssistant Professor
18Dr. Pankaj OjhaAssistant Professor
19Dr. Dilip ChaursiyaAssistant Professor
20Dr.Santosh Kumar PandeyAssistant Professor
21Dr. Rohit SinghAssistant Professor
22Dr. Ankit TiwariSenior Resident
23Dr. Nilesh KumarSenior Resident
24Dr. DeepaSenior Resident
25Dr. ShailendraSenior Resident

26

27

28

Dr. Sumeet Chaterjee

Dr. Somil singh

Dr. Avanish

Senior Resident

Senior Resident

Senior Resident

29Dr. Vishal sharmaJunior Resident
30Dr. Krishna ChandraJunior Resident
31Dr. Himanshu SinghlaJunior Resident
32Dr. Kaushik SarkarJunior Resident
33Dr. Vikas VermaJunior Resident

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Dr. Abhradhwaj Singh

Dr. Kohkeesa Mahaswini

Dr. santosh Shukla

Dr. Madhavi Pandey

Dr. Rishabh

Dr. Dilip Kumar

Dr. Samarth Gupta

DR. Pradyum

Dr. Srinivas Achaju

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Paediatrics

S.NoNameDesignation

1

2

Dr. O. P. Mishra

Dr. R. Narayan

Professor

Associate Professor

3

4

5

Dr. Ritesh Agarwal

Dr. Deepak Kumar

Dr. Dr. Ashok Singh

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

6  
7Dr. Ashok RaiAssistant Professor
8Dr. Priyanka DuaAssistant Professor
9Dr. Nirali ShanghviAssistant Professor
10Dr. Deepak JaiswalAssistant Professor

11

12

Dr. Divyank Pathak

Dr. Prabhat Kumar

Assistant Professor

Assistant Professor

13Dr. Arpita MishraSenior Resident
14Dr. Ravi PrakashSenior Resident

15

16

Dr.Rahul Patel

Dr. Pravesh Yadav

Senior Resident

Senior Resident

17Dr. Shivangi PuriJunior Resident
18Dr. Rewati SharmaJunior Resident
19Dr. Alok RanjanJunior Resident
20Dr. Rishi SharmaJunior Resident
21Dr. Anup Kumar ChaudharyJunior Resident
22.Dr.Balduri srikanthJunior Resident

23

24

25

Dr. Mohd. Shoheb

Dr. Rishab Jaiswal

Dr. Kushumlata Yadav

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

TB & Chest (Respiratory Medicine)

S.NoNameDesignation
1Prof. G. N. SrivastavaProfessor
2Dr. Abdul Wahab MirzaAssociate Professor
3Dr. Vinod KumarAssociate Professor
4Dr. Bavaliya D DhirubhaiSenior Resident
5Dr. Asma HabibJunior Resident

6

7

Dr. Eblow Choudhary

Dr. Lodhiya Vihar Dinesh

Junior Resident

Junior Resident

8

9

10

11

12

13

Dr. Varun Gupta

Dr.Sharma Akshay Pravin

Dr. Jasmine

Dr. Shweta

Dr. Arif Qureshi

Dr. Siddharth Mishra

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Dermatology Venereology & Leprosy

S.NoNameDesignation
1 Professor

2

3

Dr. Rashmi Singhl

Dr. Mughda Kulkarni

Associate Professor

Assistant Professor

4Dr. Pankhuri AgarwalSenior Resident
5Dr. Srishti SinghJunior Resident

Psychiatry

S.NoNameDesignation
1 Professor

2

3

Dr. Mohit Saini

Dr. Suchi Pande

Associate Professor

Assistant Professor

4

5

Dr. Manishit Singh

Dr. Pratiksha Patel

Senior Resident

Junior Resident

General Surgery

S.NoNameDesignation

1

2

3

Prof.(Dr.) V K Dixit

Dr. Saurabh Agarwal

Dr. Sanjay Prasad

Professor

Professor

Professor

4

5

Dr. Alok Tripathi

Dr. Girish Pandey

Professor

Professor

6

7

Dr.Shivji S Ghose

Dr. Mayank Mishra

Associate Professor

Associate Professor

8Dr. Yashpal ZindaAssociate Professor
8Dr. Harendra OjhaAssistant Professor
9Dr. Devesh NebhaniAssistant Professor
10Dr. Saumya SinghAssistant Professor
11Dr. Neeraj SharmaAssistant Professor
12Dr. Dhiraj V KhithaniAssistant Professor
13Dr. Aditya Narayan ChaudharyAssistant Professor
14Dr. Amit Kumar TiwariAssistant Professor
15Dr. Neeraj AgrawalAssistant Professor
16Dr. Alok OjhaAssistant Professor

17

18

19

20

21

Dr. Sanjeev Kumar

Dr. Pushpendra Singh

Dr. Shravan Mishra

Dr. Ganesh Yadav

Dr. Shashi

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

22Dr. VinitSenior Resident
23Dr. Dinesh SinghSenior Resident
24Dr. Dr. Deepak AgrahariSenior Resident
25Dr. VijaySenior Resident
26Dr. Prasanjit SinghSenior Resident
27Dr. S. G. ImamSenior Resident
28Dr. Deep DhawanSenior Resident
29Dr. Ajay KumarJunior Resident
30Dr. ArcheeJunior Resident
31Dr. Ritu YadavJunior Resident
32Dr. Rakesh KumarJunior Resident
33Dr. Jyoti KumariJunior Resident
34Dr. Chandan Kumar MishraJunior Resident
35Dr. Ashish Kumar SinghJunior Resident
36Tiwari Sachin MahendraJunior Resident
37Dr. Prabhakar IndrajeetJunior Resident
38Dr. AshutoshJunior Resident

39

40

41

42

Dr. Manish

Dr. Vijayee Gupta

Dr. Vijitash Maurya

Dr. Shrey Gupta

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Orthopedics

S.NoNameDesignation

1

2

Prof. S. K. Saraf

Prof. Amit Rastogi

Professor

Professor

3Dr. Rakesh Bhuval SinghAssociate Professor
3Dr. S. K. SinghAssociate Professor

4

5

Dr. U B Yadav

Dr.Biren Sukhabhai

Associate Professor

Associate Professor

6Dr. Pankaj Kumar SinghAssociate Professor
7Dr. Niket Raj GargAssociate Professor

8

9

10

11

12

Dr. Avinash Dwivedi

Dr. Piyush

Dr. Rakesh Pareek

Dr. Rohit

Dr. Vishwanath Singh

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

13Dr. Avinash Kumar SinghAssistant Professor

14

15

16

Dr. Akhilesh kushwaha

Dr.Harshit Patel

Dr. Ananad Saurabh

Senior Resident

Senior Resident

Senior Resident

17Dr.Deepak KumarJunior Resident
18Dr. Mohd Sadab KhanJunior Resident
19Dr. Rohan YadavJunior Resident
20Dr. Ajay SinglaJunior Resident
21Dr. Vachan GoyalJunior Resident

22

23

24

25

Dr. Ankit Anand

Dr. Pahul Bansal

Dr. Dinesh Kumar Chaturvedi

Dr. Ambuj Mittal

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

ENT

S.NoNameDesignation
1

 

2

Dr. Shrawin Singh

 

Dr. Anup M

Professor

 

Professor

2Dr. Uday KumarAssociate Professor
3

 

4

5

Dr. Krishna Kumar Tiwari

 

Dr. Manish

DR. Harsh

Assistant Professor

 

Assistant Professor

Assistant Professor

6

 

7

Dr. Saurabh Gupta

 

Dr. Nidhi

Senior Resident

 

Senior Resident

8Dr. Jaishree GuptaJunior Resident
9

 

10

11

Dr. Nidhi

 

Dr. Aishwarya Seth

Dr. Priyanka Tiwari

Junior Resident

 

Junior Resident

Junior Resident

12

 

13

Dr. Minu S Kumar

 

Dr. Sudeshna Bandyopadhyay

Junior Resident

 

Junior Resident

Ophthalmology

S.NoNameDesignation
1Dr. Garima RaiProfessor
2Dr. O. P. S. MauryaProfessor
3Dr. HaroonAssociate Professor

4

5

6

Dr. Gunjan Rana

Dr. Shraddha Pandey

Dr. Surabhi

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

7

8

Dr. Sakshi Singh

Dr. Shweta Pandey

Senior Resident

Senior Resident

9

10

11

Dr. Ankit Raj

Dr. Bibhash Kumar Annu

Dr. Kumar Harsh

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

12

13

14

Dr. Naisugik Choundwal

Dr. Sharleen Khan

Dr. Neha Biswas

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

OBG

S.NoNameDesignation

1

2

3

Dr. Madhu Jain

Dr. S. K. Ghosh

Dr. Priyali

Professor

Professor

Professor

4

5

Dr. Lavanya Anuranjani

Dr. Manjari Gupta

Associate Professor

Associate Professor

6Dr. Soumya shree PandhanAssistant Professor
7Dr. YashiAssistant Professor
8Dr. Swati GuptaAssistant Professor
9Dr. Pooja MauryaAssistant Professor
10Dr. RenuAssistant Professor
11Dr. Shagun TiwariAssistant Professor
12Dr. Vibha MishraAssistant Professor
13Dr. Tejsa MishraSenior Resident
14Dr. Yashashwi PandeySenior Resident
15Dr. Azme ZehraSenior Resident
16Dr. PrithaSenior Resident
17Dr. Deepak Singh JadaunJunior Resident
18Dr. Gopika AmbatJunior Resident
19Dr. Prerna PriyaJunior Resident
20Dr. PrachiJunior Resident
21Dr. Gaurishetty VinishaJunior Resident
22Dr. Anagha S BagiJunior Resident

23

24

25

Dr. Anita Thakur

Dr. Patel Mit Alpesh Kumar

Dr. Shubhi Vaishya

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Anesthesia

S.NoNameDesignation
1Prof. Pushakar RanjanProfessor

2

3

Dr. Akhilesh Mishra

Dr. Sulakshna

Associate Professor

Associate Professor

4

5

Dr. R. K. Chaubey

Dr. Anil Kumar

Associate Professor

Associate Professor

6Dr. DeepsikhaAssistant Professor

7

8

9

Dr. Satish Patel

Dr. Nishant Mishra

Dr. Ankur

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

11

12

13

Dr. Komal Paswan

Dr. Arun Tiwari

Dr. Rahul Singh

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

14Dr. Uma KantSenior Resident
   
15Dr. Priya RanjanSenior Resident
16Dr. Khushbu Manubhai PatelSenior Resident
17Dr. Priya SinghJunior Resident
18Dr. Mandly  RaghunathJunior Resident
19Dr. NidhiJunior Resident
20Dr. Emmanual KuruvillaJunior Resident
21Dr. Vivek KumarJunior Resident

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Dr. Akriti Sinha

Dr. Shreay Gaikwad

Dr. Tanvi Anand

Dr. Deepa Rampuria

Dr. Abhikanksha

Dr. Shripati Tripathi

Dr. Rajanikant Shandilya

Dr. Abhinav Singh

Dr. Lucky Gaurav Sachan

Dr. Kajal

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Radiology

S.NoNameDesignation
1Prof. Gaurav SharmaProfessor
2Dr. Preeti KapoorProfessor
3Dr. Pragya GhoshAssociate Professor
4Dr. Ankit PatelAssistant Professor
5Dr. Pankaj DasAssistant Professor
6Dr. RenuSenior Resident
7Dr. Saurabh Maganbhai PatelSenior Resident
8Dr. KamleshSenior Resident
9Dr. Sunny GuptaJunior Resident
10

 

11

12

13

14

15

16

Dr. Arnab Choudhary

 

Dr. Varun CR

Dr. Samarpan Raheja

Dr.Kanwalpreet Singh

Dr. Shaikh Faizan

Dr. Bhupesh Goyal

Dr. Prawal Pratap Singh

Junior Resident

 

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Dentistry

S.NoNameDesignation
1Dr. Vishal SinghProfessor
2Dr. RaviAssociate Professor
3Dr. Abhishek dasAssistant Professor
4Dr. Sweta PujanSenior Resident

5

6

Dr. Mohd Zahid Khan

Dr. Akrity

Junior Resident

Junior Resident

Anatomy

S.NoNameDesignation

1

2

Dr. S. K. Pandey

Dr. Vipin

Professor

Professor

2Dr. SajjadAssociate Professor
3Dr. ArchanaAssistant Professor
4Dr. Rahul RaiAssistant Professor
5Dr. Rubi Assistant Professor
6 Dr. Harsh RanjanTutor
7Dr. KanikaTutor

8

9

10

Dr. Brijesh Kumar Bhardwaj

Dr. Padmannabh

Dr. Manish Upadhyay

Tutor

Tutor

Tutor

Physiology

S.NoNameDesignation
1Dr. P. PrashantProfessor
2Dr. Sonu AjmaniAssociate Professor
3Dr. Sandeep H GhugeAssociate Professor

4

5

Dr.Sharad Kumar

Dr. Ramakrishna Waghai

Assistant Professor

Assistant Professor

6Dr. TanayTutor

7

8

9

Dr. Shreeya

Dr. Vishal Yadav

Dr. Anurag Singh

Tutor

Tutor

Tutor

Biochemistry

S.NoNameDesignation
1Dr. Ketki KhandhadiyaProfessor

2

3

Dr. Atul Agte

Dr. Shailja Shrestha

Associate Professor

Associate Professor

4Dr. Arpita MishraAssistant Professor

5

6

Dr. Ajeet yadav

Dr. Sharad Singh

Assistant Professor

Assistant Professor

7

8

Dr. Akanksha Gupta

Dr. Ujala

Senior Resident

Tutor

9

10

Dr. Amit Kumar Yadav

Dr. Umesh Kumar

Tutor

Tutor

Pharmacology

S.NoNameDesignation
1Dr. Sandeep Kumar GuptaProfessor

2

3

Dr. Vaidya Kesha

Dr. Bhargav Roy

Associate Professor

Associate Professor

4

5

6

7

Dr. Ravi Sharma

Dr. Kriti Pandey

Dr. Gira Sulabh

Dr. Kunal Ganpatbhai

Associate Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

8Dr. ShwetaTutor
9Dr. Prashant RTutor

10

11

12

13

Dr. Sagrika Rai

Dr. Anita Srivastava

Dr. Twinkle Singh

Dr. Priyambada

 Tutor

Tutor

Tutor

Tutor

Pathology

S.NoNameDesignation
1Dr. Ajamal Sing BhayalProfessor
2Dr. Neeraj Kumar SinghAssociate Professor
3Dr. Vatsala KishoreAssociate Professor
4Dr. PriyankarAssociate Professor
5Dr. Tanvi PalivalAssociate Professor
6Dr. Uma Shankar GuptaAssistant Professor
7Dr. SaumyaAssistant Professor
8Dr. ILa SinghAssistant Professor

9

10

Dr. Pallavi

Dr. Nidhis Kumar

Assistant Professor

Assistant Professor

11Dr. Anuj PandeyTutor
12Dr. Pooja AwasthiTutor
13Dr. DurgeshwariTutor
14Dr. Sanjay KumarTutor
15Dr. Ankansha AnuTutor
16Dr. Rohit SharmaTutor
17Dr. ShivabhallavaTutor

18

19

20

21

22

23

Dr. Ankit Singh

Dr.Priyanka Kumari

Dr. Kumari Diksha

Dr.Apurva Raj

Dr. Shipra Tiwari

Dr. Sujata Rani

Tutor

Tutor

Tutor

Tutor

Tutor

Tutor

Microbiology

S.NoNameDesignation

1

2

Dr. K. K. Lahiri

Dr. Asim Singh

Professor

Professor

3Dr. Sudha K MishraAssociate Professor
4Dr. Shalini SinghAssociate Professor
5Dr. Mahak JainAssistant Professor
6Dr. Mukesh Kr SinghAssistant Professor
7Dr. Anup K SinghTutor
8Dr. Ekta RaniTutor

9

10

Dr. Divya Thakur

Dr. Debasish Paul

Tutor

Tutor

Forensic Medicine

S.NoNameDesignation
1Dr. Shailesh KumarProfessor
2Dr. Amit Kochar Professor
3Dr. Rohit SinghTutor
4Dr. Abhinya SrivastavaTutor

5

6

Dr. Pooja Singh

Dr. Sudhir Jaiswal

Tutor

Tutor

Community Medicine

S.NoNameDesignation
1Dr. C. P. MishraProfessor
2Dr. V. K. MehtaProfessor
3Dr. Dheeraj SharmaAssociate Professor
4Dr. Tapan MandalAssociate Professor
5Dr.Manu uppalAssistant Professor
6Dr. Rajendra NarayanAssistant Professor
7Dr. Saumya SrivastavaAssistant Professor
8Dr. AnjaliAssistant Professor
9Dr.Ayub KhanStatistician
10Dr. Aniwarya BhaskarTutor

11

12

13

14

15

Dr. Divyanshi

Dr. RituKant

Dr.Prachi

Dr.Rajan Singh

Dr.Richa Singh

Tutor

Tutor

Tutor

Tutor

Tutor

Emergency Medicine

1Dr. Bikram GuptaProfessor
2Dr. Ganesh Raghunath KhadeAssociate Professor
3Dr. Charu ShekharAssistant Professor
4Dr. Ashutosh SinghSenior Resident
5Dr. Pandav Krunal DamjibhaiSenior Resident
6Dr. Dhawal PrajapatiSenior Resident
7Dr. Chandan K JaiswalSenior Resident
8Dr. Anurag RaiSenior Resident
9Dr. Ashutosh TiwariSenior Resident
10Dr. Pankaj KhatriSenior Resident
11Dr. Jaideep HimmatbhaiSenior Resident