General Medicine
S.No Name Designation
1

2

Dr. Madhukar Rai

Dr. M.S.I. Siddiqui

Professor

Professor

3
4 Dr. Nikhil Sinha  Professor
5 Dr. Ashutosh Mishra Associate Professor
6

7

8

Dr. Pallavi Mishra

Dr. Rahul K Mangalam

Dr. Vinay K Singh

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

9

10

11

12

Dr. Haramohan Sahoo

Dr. Faraz Ahmed

Dr. Amit Asthana

Dr. Nilesh Rai

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

13 Dr. Yogesh Gaur Assistant Professor
14 Dr. Kumar Bhaskar Assistant Professor
15 Dr. Shobit Agrawal Assistant Professor
16 Dr. Avnish Assistant Professor
17 Dr. Jothilakshmi V Assistant Professor
18 Dr. Pankaj Ojha Assistant Professor
19 Dr. Sumit Maini Assistant Professor
20 Dr.Santosh Kumar Pandey Assistant Professor
21 Dr. Rohit Singh Assistant Professor
22 Dr. Ankit Tiwari Senior Resident
23 Dr. Nilesh Kumar Senior Resident
24 Dr. Deepa Senior Resident
25 Dr. Santosh Yadav Senior Resident
26

27

28

Dr. Santosh Kumar Pandey

Dr. Anuradha

Dr. Avanish

Senior Resident

Senior Resident

Senior Resident

29 Dr. Vishal sharma Junior Resident
30 Dr. Krishna Chandra Junior Resident
31 Dr. Himanshu Singhla Junior Resident
32 Dr. Kaushik Sarkar Junior Resident
33 Dr. Vikas Verma Junior Resident
34

35

36

37

38

39

40

41

42

Dr. Abhradhwaj Singh

Dr. Kohkeesa Mahaswini

Dr. santosh Shukla

Dr. Madhavi Pandey

Dr. Rishabh

Dr. Dilip Kumar

Dr. Samarth Gupta

DR. Pradyum

Dr. Srinivas Achaju

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Paediatrics
S.No Name Designation
1

2

Dr. O. P. Mishra

Dr. R. Narayan

Professor

Associate Professor

3

4

5

Dr. Ritesh Agarwal

Dr. Deepak Kumar

Dr. Dr. Ashok Singh

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

6
7 Dr. Ashok Rai Assistant Professor
8 Dr. Priyanka Dua Assistant Professor
9 Dr. Nirali Shanghvi Assistant Professor
10 Dr. Deepak Jaiswal Assistant Professor
11

12

Dr. Divyank Pathak

Dr. Prabhat Kumar

Assistant Professor

Assistant Professor

13 Dr. Arpita Mishra Senior Resident
14 Dr. Ravi Prakash Senior Resident
15

16

Dr. Nishant Gupta

Dr. Pravesh Yadav

Senior Resident

Senior Resident

17 Dr. Shivangi Puri Junior Resident
18 Dr. Rewati Sharma Junior Resident
19 Dr. Alok Ranjan Junior Resident
20 Dr. Rishi Sharma Junior Resident
21 Dr. Anup Kumar Chaudhary Junior Resident
22 .Dr.Balduri srikanth Junior Resident
23

24

25

Dr. Mohd. Shoheb

Dr. Rishab Jaiswal

Dr. Kushumlata Yadav

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

TB & Chest (Respiratory Medicine)
S.No Name Designation
1 Prof. G. N. Srivastava Professor
2 Dr. Abdul Wahab Mirza Associate Professor
3 Dr. Vinod Kumar Assistant Professor
4 Dr. Bavaliya D Dhirubhai Senior Resident
5 Dr. Asma Habib Junior Resident
6

7

Dr. Eblow Choudhary

Dr. Lodhiya Vihar Dinesh

Junior Resident

Junior Resident

8

9

10

11

12

13

Dr. Varun Gupta

Dr.Sharma Akshay Pravin

Dr. Jasmine

Dr. Shweta

Dr. Arif Qureshi

Dr. Siddharth Mishra

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Dermatology Venereology & Leprosy
S.No Name Designation
1 Professor
2

3

Dr.Gunjan Agarwal

Dr. Rashmi Singh

Associate Professor

Assistant Professor

4 Dr. Pankhuri Agarwal Senior Resident
5 Dr. Srishti Singh Junior Resident
Psychiatry
S.No Name Designation
1 Professor
2

3

Dr. Shobhit

Dr. Suchi Pande

Associate Professor

Assistant Professor

4

5

Dr. Manishit Singh

Dr. Pratiksha Patel

Senior Resident

Junior Resident

General Surgery
S.No Name Designation
1

2

Dr. Saurabh Agarwal

Dr. Sanjay Prasad

Professor

Professor

3

4

Dr. Alok Tripathi

Dr. Girish Pandey

Professor

Professor

5

6

Dr. Sanjay Choubey

Dr. Sanjay Prasad

Professor

Professor

7 Dr.Shivji S Ghose Associate Professor
8 Dr. Yashpal Zindal Associate Professor
9 Dr. Mayan Mishra Associate Professor
10 Dr. Saumya Singh Assistant Professor
11 Dr. Neeraj Sharma Assistant Professor
12 Dr. Dhiraj V Khithani Assistant Professor
13 Dr. Aditya Narayan Chaudhary Assistant Professor
14 Dr. Amit Kumar Tiwari Assistant Professor
15 Dr. Neeraj Agrawal Assistant Professor
16 Dr. Alok Ojha Assistant Professor
17

18

19

20

21

Dr. Sanjeev Kumar

Dr. Pushpendra Singh

Dr. Shravan Mishra

Dr. Ganesh Yadav

Dr. Shashi

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

22 Dr. Vinit Senior Resident
23 Dr. Dinesh Singh Senior Resident
24 Dr. Dr. Deepak Agrahari Senior Resident
25 Dr. Vijay Senior Resident
26 Dr. Prasanjit Singh Senior Resident
27 Dr. Abu Raihan Senior Resident
28 Dr. Amit Singh Senior Resident
29 Dr. Ajay Kumar Junior Resident
30 Dr. Archee Junior Resident
31 Dr. Ritu Yadav Junior Resident
32 Dr. Rakesh Kumar Junior Resident
33 Dr. Jyoti Kumari Junior Resident
34 Dr. Chandan Kumar Mishra Junior Resident
35 Dr. Ashish Kumar Singh Junior Resident
36 Tiwari Sachin Mahendra Junior Resident
37 Dr. Prabhakar Indrajeet Junior Resident
38 Dr. Ashutosh Junior Resident
39

40

41

42

Dr. Manish

Dr. Vijayee Gupta

Dr. Vijitash Maurya

Dr. Shrey Gupta

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Orthopedics
S.No Name Designation
1

2

Prof. S. K. Saraf

Prof. Amit Rastogi

Professor

Professor

3 Dr. Rakesh Bhuval Singh Associate Professor
3 Dr. S. K. Singh Associate Professor
4

5

Dr. U B Yadav

Dr.Biren Sukhabhai

Associate Professor

Associate Professor

6 Dr. Pankaj Kumar Singh Assistant Professor
7 Dr. Niket Raj Garg Assistant Professor
8

9

10

11

12

Dr. Avinash Dwivedi

Dr. Piyush

Dr. Rakesh Pareek

Dr. Rohit

Dr. Vishwanath Singh

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

13 Dr. Akhilesh Kushwaha Senior Resident
14

15

16

Dr. Avinash Kumar Singh

Dr.Harshit Patel

Dr. Ananad Saurabh

Senior Resident

Senior Resident

Senior Resident

17 Dr.Deepak Kumar Junior Resident
18 Dr. Mohd Sadab Khan Junior Resident
19 Dr. Rohan Yadav Junior Resident
20 Dr. Ajay Singla Junior Resident
21 Dr. Vachan Goyal Junior Resident
22

23

24

25

Dr. Ankit Anand

Dr. Pahul Bansal

Dr. Dinesh Kumar Chaturvedi

Dr. Ambuj Mittal

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

ENT
S.No Name Designation
1

2

Dr. Shrawin Singh

Dr. Anup M

Professor

Professor

2 Dr. Uday Kumar Associate Professor
3

4

5

Dr. Krishna Kumar Tiwari

Dr. Manish

DR. Harsh

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

6

7

Dr. Saurabh Gupta

Dr. Nidhi

Senior Resident

Senior Resident

8 Dr. Jaishree Gupta Junior Resident
9

10

11

Dr. Nidhi

Dr. Aishwarya Seth

Dr. Priyanka Tiwari

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

12

13

Dr. Minu S Kumar

Dr. Sudeshna Bandyopadhyay

Junior Resident

Junior Resident

Ophthalmology
S.No Name Designation
1 Dr. Garima Rai Professor
2 Dr. O. P. S. Maurya Professor
3 Dr. Haroon Associate Professor
4

5

6

Dr. Sugyani Kumari

Dr. Shraddha Pandey

Dr. Surabhi

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

7

8

Dr. Pragya Rai

Dr. Shweta Pandey

Senior Resident

Senior Resident

9

10

11

Dr. Ankit Raj

Dr. Bibhash Kumar Annu

Dr. Kumar Harsh

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

12

13

14

Dr. Naisugik Choundwal

Dr. Sharleen Khan

Dr. Neha Biswas

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

OBG
S.No Name Designation
1

2

3

Dr. Madhu Jain

Dr. S. K. Ghosh

Dr. Priyali

Professor

Professor

Professor

4

5

Dr. Lavanya Anuranjani

Dr. Manjari Gupta

Associate Professor

Associate Professor

6 Dr. Vanita Assistant Professor
7 Dr. Yashi Assistant Professor
8 Dr. Swati Gupta Assistant Professor
9 Dr. Pooja Maurya Assistant Professor
10 Dr. Mukta Assistant Professor
11 Dr. Shagun Tiwari Assistant Professor
12 Dr. Vibha Mishra Assistant Professor
13 Dr. Tejsa Mishra Senior Resident
14 Dr. Yashashwi Pandey Senior Resident
15 Dr. Azme Zehra Senior Resident
16 Dr. Pritha Senior Resident
17 Dr. Deepak Singh Jadaun Junior Resident
18 Dr. Gopika Ambat Junior Resident
19 Dr. Prerna Priya Junior Resident
20 Dr. Prachi Junior Resident
21 Dr. Gaurishetty Vinisha Junior Resident
22 Dr. Anagha S Bagi Junior Resident
23

24

25

Dr. Anita Thakur

Dr. Patel Mit Alpesh Kumar

Dr. Shubhi Vaishya

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Anesthesia
S.No Name Designation
1 Prof. Pushakar Ranjan Professor
2

3

Dr. Akhilesh Mishra

Dr. Rohit Agarwal

Associate Professor

Associate Professor

4

5

Dr. R. K. Chaubey

Dr. Anand Yadav

Associate Professor

Associate Professor

6 Dr. Deepsikha Assistant Professor
7

8

9

Dr. Satish Patel

Dr. Nishant Mishra

Dr. Ankur

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

10

11

12

13

Dr. Sulakshana

Dr.Shusila Yadav

Dr. Arun Tiwari

Dr. Rahul Singh

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

14 Dr. Uma Kant Senior Resident
15 Dr. Priya Ranjan Senior Resident
16 Dr. Khushbu Manubhai Patel Senior Resident
17 Dr. Priya Singh Junior Resident
18 Dr. Mandly  Raghunath Junior Resident
19 Dr. Nidhi Junior Resident
20 Dr. Emmanual Kuruvilla Junior Resident
21 Dr. Vivek Kumar Junior Resident
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Dr. Akriti Sinha

Dr. Shreay Gaikwad

Dr. Tanvi Anand

Dr. Deepa Rampuria

Dr. Abhikanksha

Dr. Shripati Tripathi

Dr. Rajanikant Shandilya

Dr. Abhinav Singh

Dr. Lucky Gaurav Sachan

Dr. Kajal

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Radiology
S.No Name Designation
1 Prof. Gaurav Sharma Professor
2 Dr. Preeti Kapoor Professor
3 Dr. Pragya Ghosh Associate Professor
4 Dr. Ankit Patel Assistant Professor
5 Dr. Pankaj Das Assistant Professor
6 Dr. Renu Senior Resident
7 Dr. Saurabh Maganbhai Patel Senior Resident
8 Dr. Kamlesh Senior Resident
9 Dr. Sunny Gupta Junior Resident
10

11

12

13

14

15

16

Dr. Arnab Choudhary

Dr. Varun CR

Dr. Samarpan Raheja

Dr.Kanwalpreet Singh

Dr. Shaikh Faizan

Dr. Bhupesh Goyal

Dr. Prawal Pratap Singh

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Junior Resident

Dentistry
S.No Name Designation
1 Dr. Vishal Singh Professor
2 Dr. Ravi Associate Professor
3 Dr. Abhishek das Assistant Professor
4 Dr. Sweta Pujan Senior Resident
5 Dr. Mohd Zahid Khan Junior Resident
Anatomy
S.No Name Designation
1

2

Dr. S. K. Pandey

Dr. Vipin

Professor

Professor

2 Dr.Prabhakar Kundlik Wanjari Associate Professor
3 Dr. Archana Assistant Professor
4 Dr. Rahul Rai Assistant Professor
5 Dr. Rubi Bhola Assistant Professor
6  Dr. Harsh Ranjan Tutor
7 Dr. Ayisha Siddiqui Tutor
8

9

10

Dr. Brijesh Kumar Bhardwaj

Dr. Aatma Prasad Yadav

Dr. ManishUpadhyay

Tutor

Tutor

Tutor

Physiology
S.No Name Designation
1 Dr. P. Prashant Professor
2 Dr. Sonu Ajmani Associate Professor
3 Dr. Sandeep H Ghuge Associate Professor
4

5

Dr. Vipul Indora

Dr. Ramakrishna Waghai

Assistant Professor

Assistant Professor

6 Dr. Zoha Tutor
7

8

9

Dr. Ankur

Dr. Vishal Yadav

Dr. Anurag Singh

Tutor

Tutor

Tutor

Biochemistry
S.No Name Designation
1 Dr. Ketki Khandhadiya Professor
2

3

Dr. Atul Agte

Dr. Mohd. Anaytullah

Associate Professor

Associate Professor

4 Dr. Arpita Mishra Assistant Professor
5

6

Dr. Shailja Shrestha

Dr. Afreen Arshad

Assistant Professor

Assistant Professor

7

8

Dr. Akanksha Gupta

Dr. Ujala

Senior Resident

Tutor

9

10

Dr. Ajeet Kumar yadav

Dr. Pankaj Prajapati

Tutor

Tutor

Pharmacology
S.No Name Designation
1 Dr. Sandeep Kumar Gupta Professor
2

3

Dr. Vaidya Kesha

Dr. Bhargav Roy

Associate Professor

Associate Professor

4

5

6

7

Dr. Dr. Ravi Sharma

Dr. Kriti Pandey

Dr. Gira Sulabh

Dr. Kunal Ganpatbhai

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

8 Dr. Shweta Tutor
9 Dr. Prashant R Tutor
10

11

12

13

Dr. Sagrika Rai

Dr. Anita Srivastava

Dr. Twinkle Singh

Dr. Priyambada

 Tutor

Tutor

Tutor

Tutor

Pathology
S.No Name Designation
1 Dr. Vaishali Kotasthane Professor
2 Dr. Neeraj Kumar Singh Associate Professor
3 Dr. Vatsala Kishore Associate Professor
4 Dr. Priyankar Associate Professor
5 Dr. Tanvi Palival Associate Professor
6 Dr. Uma Shankar Gupta Assistant Professor
7 Dr. Saumya Assistant Professor
8 Dr. ILa Singh Assistant Professor
9

10

Dr. Pallavi

Dr. Nidhis Kumar

Assistant Professor

Assistant Professor

11 Dr. Anuj Pandey Tutor
12 Dr. Pooja Awasthi Tutor
13 Dr. Durgeshwari Tutor
14 Dr. Sanjay Kumar Tutor
15 Dr. Ankansha Anu Tutor
16 Dr. Rohit Sharma Tutor
17 Dr. Shivabhallava Tutor
18

19

20

21

22

23

Dr. Ankit Singh

Dr.Priyanka Kumari

Dr. Kumari Diksha

Dr.Apurva Raj

Dr. Shipra Tiwari

Dr. Sujata Rani

Tutor

Tutor

Tutor

Tutor

Tutor

Tutor

Microbiology
S.No Name Designation
1

2

Dr. K. K. Lahiri

Dr. Asim Singh

Professor

Professor

3 Dr. Sudha K Mishra Associate Professor
4 Dr. Shalini Singh Assistant Professor
5 Dr. Mahak Jain Assistant Professor
6 Dr. Mukesh Kr Singh Assistant Professor
7 Dr. Anup K Singh Tutor
8 Dr. Ekta Rani Tutor
9

10

Dr. Manish K Dwivedi

Dr. Mishtilesh Kumar Agrahari

Tutor

Tutor

Forensic Medicine
S.No Name Designation
1 Dr. Shailesh Kumar Professor
2 Dr. Amit Kochar  Professor
3 Dr. Rohit Singh Tutor
4 Dr. Shabina Ansari Tutor
5

6

Dr. Pooja Singh

Dr. Hitendra Mishra

Tutor

Tutor

Community Medicine
S.No Name Designation
1 Dr. C. P. Mishra Professor
2 Dr. V. K. Mehta Professor
3 Dr. Shishir Kumar Professor
4 Dr. Tapan Mandal Associate Professor
5 Dr. Vivek Gupta Assistant Professor
6 Dr. Rajendra Narayan Assistant Professor
7 Dr. Saumya Srivastava Assistant Professor
8 Dr. Anjali Assistant Professor
9 Dr. Vipul Kant Singh Statistician
10 Dr. Aniwarya Bhaskar Tutor
11

12

13

14

15

Dr. Akshat

Dr. RituKant

Dr.Umesh K Maurya

Dr.Rajan Singh

Dr. Jyoti Verma

Tutor

Tutor

Tutor

Tutor

Tutor

Emergency Medicine
1 Dr. Bikram Gupta Professor
2 Dr. Ganesh Raghunath Khade Associate Professor
3 Dr. Charu Shekhar Assistant Professor
4 Dr. Ashutosh Singh Senior Resident
5 Dr. Pandav Krunal Damjibhai Senior Resident
6 Dr. Dhawal Prajapati Senior Resident
7 Dr. Chandan K Jaiswal Senior Resident
8 Dr. Anurag Rai Senior Resident
9 Dr. Ashutosh Tiwari Senior Resident
10 Dr. Pankaj Khatri Senior Resident
11 Dr. Jaideep Himmatbhai Senior Resident